Трудове право

Важливі зміни в українському та міжнародному трудовому законодавстві мають велике значення для глобального та локального бізнесу. В процесі розширення глобалізації економіки роль трудового права стає більш значущою. Діяльність великих корпорацій і маленьких компаній в Україні потребує чіткої відповідності до трудового законодавства, глибоких знань та розуміння трудового права.

За роки своєї роботи ми створили значну практику трудового права, представляючи інтереси наших клієнтів у справах різного рівня складності та обсягу проектів. Ми надаємо консультування з таких питань, як підготовка та укладення колективних договорів, підготовка трудових контрактів з керівниками та трудових договорів з працівниками, покладення повної та часткової відповідальності за діяльність підприємств на керівника та працівників підприємства, відшкодування шкоди, завданої керівником чи іншими працівниками підприємству, правова підтримка у випадках скорочення персоналу, структуризація відносин з персоналом, встановлення та підтримка контролю над активами підприємства, боротьба з крадіжками та іншими зловживаннями персоналу, встановлення та структуризація систем заохочень та виплат працівникам підприємства, представлення інтересів клієнта у суді, переговори з профспілками, встановлення та структуризація відносин з профспілками тощо.

Наші юристи мають значний досвід консультування корпоративного керівництва з усіх аспектів трудового законодавства. Ми використовуємо заздалегідь спланований та превентивний підхід та принципи, що дозволяє уникнути потенціальних проблем на стадії структурування проектів та підготовки відповідних документів для клієнтів.

Наші правові рішення стосовно будь-яких аспектів трудових відносин практичні, ефективні та адекватні.

Деякі проекти:

  • Структурування трудових відносин у найбільших представництвах іноземних компаній в Україні
  • Вирішення трудових спорів для найбільших підприємств енергетичної галузі, включаючи звільнення керівників та інших ключових працівників
  • Структурування масових звільнень та скорочень для іноземних компаній.